Skriv ut

Nätverket

Rapphönans hemsida.
Det finns ett antal regionala grupper varav en del även finns på Facebook.
På Facebook finns det även en grupp som heter Rapphönans vänner

Aktiviteter

Fåglar på chartermål

Tjejexkursion till Stenö Orn

Tjejexkursion till Ålsjön, Söderhamn

Tjejexkursion till Hjälstaviken 

Historik

Rapphöneträff - Bildvisningskväll

Barbro Risberg visar bilder för alla tjejer i Gävle Fågelklubb den 26 september. Anledningen till att vi "utesluter" er killar är att vi tror att  tjejerna då har har lättare att komma till tals och ställa frågor etc.
Vi bjuder på fika!   

Samling: kl 19:00  Studiefrämjandet, Gävle, Norra Köpmangatan 12 A
Ledare: Cecilia Olsson

Kontakt

Cecilia Olsson, cecilia.ab.olsson[at]gmail.com (skriv av)
Tfn 070-2671756