I natt sänder SR Fågelsångsnatten.

"Följ med på en magisk natt genom Sverige när vi direktsänder från norr till söder och upplever storspovarna, gärdsmygarna, orrarna, rödhakarna, skärfläckorna och alla de andra sjunga in våren.
Fågelsångsnatten sänds i P1 söndag 3 maj med start vid midnatt.
Sändningen kommer du att kunna följa här."

P.g.a Covid19 kommer vi nog att tvingas att ställa in en del av våra exkursioner.
Vi kommer löpande att uppdatera läget. Även respektive exkursionsbeskrivning kommer att modifieras om den ställs in:

Inställda:

Blir av:

Här kommer en sida med fem småkartor på landskapets grustäkter (i något fall bergtäkt) som jag fått info om från Länsstyrelsen.
Från den karta jag fick har jag alltså gjort fem urklipp som var för sig hoppas jag kan utgöra lagoma paket med grusgropar att kolla upp för en (eller ett par) hugade inventerare.
Som synes har jag själv bokat ett av "paketen" på bekvämt avstånd hemifrån mig.

Karta

Metodiken får du som inventerare instruktioner om när du bokat ett delområde.
Enkelt uttryck går den ut på att besöka resp grustäkt, gå (eller cyckla) igenom hela grustaget och räkna flygande svalor och räkna bohål.
Minst två besök under häckningstid behövs. Ett tidigt och ett senare besök.
Rapportera resultatet inklusive t.ex. ev trädlärkor och varför inte någon ortolansparv?

Hälsningar Per Aspenberg

Härmed kallas samtliga medlemmar till GFK:s årsmöte. Skrivelser till årsmötet skall ha inkommit till styrelsen senast 15 januari.

Efter årsmötet blir det bildvisning, fåglar i Oman. Barbro och Lennart Risberg Risberg berättar och visar bilder.

Vi bjuder på fika.

Samling: kl. 19:00 Studiefrämjandet