Medlemskap i Gävle fågelklubb (GFK)


Avgift    100 kr/år  (2017, 2018, 2019)
Plusgironummer    29 15 19 - 7

För pengarna får du ett medlemsblad hemskickat till dig. För närvarande två gånger om året med information samt höst- eller vårprogram.
De kronor som blir över går till verksamheten som bland annat är att mata fåglarna på vintern.

Till er som är redan är medlemmar skickar vi ut faktura, oftast i samband med utskicket av vårens medlemsblad vilket brukar göras under januari eller februari.
Glöm inte att skriva namn, adress och telefonnummer på inbetalningskortet/internetbetalningen.

Om ni är ny medlem, skriv namn, adress och telefonnummer vid betalningen.

Om ni har frågor angående medlemskap, kontakta kassören.