Rapporteringen görs till det nationella Artrapporteringssystemet "Artportalen". Om du inte redan har ett konto där, är det lätt att skapa ett, vilket är gratis, sedan är det bara att börja rapportera.

För mer information om rapportering så hänvisar vi till den regionala rapportkommittén (RRK) och deras hemsida.