Som medlem i GFK (Gävle Fågelklubb) får du "Medlemsbladet" 2 ggr/år.

Andra föreningars tidningar

Som medlem i GLOF (Gävleborgs Läns Ornitologiska Förening) får du "Fåglar i X-län" 4 ggr/år.

Som medlem i SOF (Sveriges Ornitologiska Förening) finns det flera alternativ "tidskrifter" att välja.