Nätverket

Rapphönans hemsida.
Det finns ett antal regionala grupper varav en del även finns på Facebook.
På Facebook finns det även en grupp som heter Rapphönans vänner

Aktiviteter

 • 2022-10-09

Tjejexkursion till Hjälstaviken

 • 2022-05-22

'Tjejexkursion till Ålsjön

 • 2021-10-03

Tjejexkursion till Hjälstaviken

 • 29 januari 2020

Fåglar på chartermål

 • 21 september 2019

Tjejexkursion till Stenö Orn

 • 19 maj 2019

Tjejexkursion till Ålsjön, Söderhamn

 • 13 april 2019

Tjejexkursion till Hjälstaviken 

Historik

  • 26 september 2018

Rapphöneträff - Bildvisningskväll

Barbro Risberg visar bilder för alla tjejer i Gävle Fågelklubb den 26 september. Anledningen till att vi "utesluter" er killar är att vi tror att  tjejerna då har har lättare att komma till tals och ställa frågor etc.
Vi bjuder på fika!   

Samling: kl 19:00  Studiefrämjandet, Gävle, Norra Köpmangatan 12 A
Ledare: Cecilia Olsson

 • 26 maj 2018 - Tjejexkursion till Hjälstaviken 

 • 20 maj 2017 - Hjälstaviken 

 • 24 februari 2017 - Utflykt till Kittan, Rönnbacken, Jädraås.
  Samling ca kl 09:15 efter rondellen vid Gävlevägen/Järbovägen för gemensam färd mot Järdaås och Kittan. Meddela Cecilia om ni hänger med. Vi är 7 tjejer som anmält sig (status den 23. kl 11).

Kontakt

Cecilia Olsson, cecilia.ab.olsson[at]gmail.com (skriv av)
Tfn 070-2671756