Gävle fågelkubb (GFK) är en fristående fågelklubb med Gävle kommun som hemvist. Länsföreningen heter Gävleborgs Läns Ornitologiska Förening (GLOF) och är en regionalförening av Sveriges Ornitologiska Förening (SOF).
I länet är fågelskådarna organiserade i fyra klubbar på kommunnivå: Gävle, Hudiksvall, Söderhamn och Bollnäs.

Vår verksamhet består i huvudsak av arrangerade fågelutflykter (så kallade exkursioner). Vi rör oss oftast på hemmaplan inom kommunen, men ca fem gånger per år beger vi oss utanför gränsen. Vi har också inneträffar med bl.a. reseskildringar och bildvisningar. Eftersom kunskap är ett nyckelord inom alla områden så har vi studiecirklar för att på ett spännande sätt kunna lära oss mer om fåglarna. Dessa cirklar bedrivs i Studiefrämjandets regi.

Några i klubben ägnar sin fritid åt forskning om fåglar. Bl.a. har det bedrivs studier på hösten av rastande blåhakar vid gamla soptippen, dvs mellan golfbanan, oljehamnen och ridskolan i Lervik. En av landets 19 fågelstationer finns inom kommunens gränser. Den är belägen på Eggegrund, sista utposten i Gävlebukten och drivs i länsföreningens regi. Här bedrivs studier av bl.a. fåglarnas flyttningsmönster.

Klubben utgör ofta en remissinstans i kommunala och regionala frågor. Vi bevakar fåglarnas intressen, d.v.s. försöker se till att bra fågelbiotoper ej förstörs.

Alla aktiviteter är öppna för icke medlemmar - men nappar du på vår verksamhet är det självklart att du skall bli medlem. Du får då ett medlemsblad direkt i brevlådan f.n. två gånger per år.
Vill du ha GLOF:s tidskrift "Fåglar i X-län"(FIX) måste du dock vara medlem i GLOF.

Här är stadgarna.