Härmed kallas samtliga medlemmar till GFK:s årsmöte. Skrivelser till årsmötet skall ha inkommit till styrelsen senast 15 januari.

Efter årsmötet blir det bildvisning, fåglar i Oman. Barbro och Lennart Risberg Risberg berättar och visar bilder.

Vi bjuder på fika.

Samling: kl. 19:00 Studiefrämjandet