Bodås i västra Gästrikland ligger i en dalgång som går i nord-sydlig riktning. Gästriklands bästa lokal för sträckande rovfågel vid den här tiden på året.

Vid Bodås hoppas vi få observera örnar, vråkar, falkar, hökar, gäss och svanar. Efteråt åker vi eventuellt förbi Gammelstilla där det kan rasta en del gäss, svanar och änder.

Ta med fika!

Samling: kl. 06:30 vid Konserthuset

Ledare: Cecilia Olsson och Tommy Eriksson